Stragan

fot. Aleksandra Litorowicz

Monika Sosnowska

Idąc na zielony plac Czysty znajdujący się przed wyremontowanym i rozbudowanym Domem Handlowym Renoma, napotykamy na geometryczny obiekt, który najpewniej powiedzie nasze myśli ku placowi zabaw. Jest to jednak artystyczna instalacja, a zarazem pierwsze dzieło na naszej trasie należące do kolekcji sztuki współczesnej budowanej przez Griffin Group. Jego autorką jest Monika Sosnowska.

Niebieska metalowa konstrukcja jest kopią straganu ze słynnego Jarmarku Europa na Stadionie Dziesięciolecia, który został zastąpiony przez „koszyk” Stadionu Narodowego. Ustawiona przed centrum handlowym o równie bogatej historii, pozbawiona towarów i ludzi, przez to w pewien sposób uabstrakcyjniona, pokazuje nam zmianę form handlu, stając się tym samym, jak chce autorka, pomnikiem małej przedsiębiorczości z okresu przejściowego między komunizmem a nowo rodzącym się kapitalizmem.

Monika Sosnowska, Stragan, fot. Aleksandra Litorowicz

Ta konstrukcja bazarowa, odarta z funkcjonalności, wybija nas z rytmu i uświadamia, że ta nietrwała architektura ma swój ogromny wkład w historię polskiego handlu, choć przez długi czas pozostawała architekturą pierwszej potrzeby.