Raj

fot. puszka.waw.pl

Paweł Althamer

Bez trudu wypatrzymy zielony portal. Założenie ogrodowe nad mniejszym stawem to wciąż zmieniająca się przestrzeń – wraz ze zmianami pór roku, temperatury, światła zmienia swój charakter i wygląd. Panujący tutaj mikroklimat wytwarzają między innymi różne gatunki drzew, krzewy róż i magnolii. Do Raju można wejść przez „portal”, czyli dwa roślinne filary układające się w kształt bram, a strzeże go „pielgrzym”, czyli krzew układający się w formę podobną do pochylonej postaci. 

Paweł Althamer, Raj, fot. puszka.waw.pl

By stworzyć obraz raju, Paweł Althamer zaprosił do współpracy dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 285. Na podstawie reprodukcji obrazów z wyobrażeniami raju stworzyły własne projekty, które potem artysta wraz z architektem krajobrazu Marcinem Trojanowskim przełożył w roślinną rzeźbę. W 2010 roku podczas II edycji Parku Rzeźby na Bródnie, Raj został rozbudowany – zasadzono w nim nowe rośliny, a w jednym ze stawów zainstalowano rzeźbę-fontannę Sylwia.

Wydaje się, że Raj najbardziej zaadaptował się do przestrzeni parku i jest najkorzystniej odbierany. Być może dlatego, że sam współtworzy jego krajobraz. Nie ma wyraźnie zaznaczonych granic, przez co zaprasza do wypoczynku na ławkach i nad stawem. Zakotwiczył się na dobre w świadomości mieszkańców do tego stopnia, że zakochani i młode pary bardzo często robią sobie zdjęcia u jego wrót. Nie brak tu również sesji fotograficznych pierwszych komunii i innych uroczystości – wszystko to świadczy o tym, że Raj jest przestrzenią oswojoną i swojską, częścią lokalnego materialnego i symbolicznego krajobrazu.