Forma przestrzenna (1965)

fot. Aleksandra Litorowicz

Gerard Kwiatkowski

Szukając kolejnego obiektu, patrzmy teraz blisko ziemi, gdzie dostrzeżemy kompozycję Gerarda Kwiatkowskiego o wymiarach 2x4x3 metra. Zbudowana jest z modułów, opartych na połączonych ze sobą wierzchołkami trójkątach równobocznych. Niestety nie wszystkie jej fragmenty zostały zachowane.

Gerard Kwiatkowski, I Biennale Form Przestrzennych, fot. Aleksandra Litorowicz