Forma przestrzenna (1965)

fot. Aleksandra Litorowicz

Henryk Stażewski

Kierując się wciąż Rycerską, po tej samej stronie, natrafimy na pracę Henryka Stażewskiego, którą najlepiej oglądać od strony placu Słowiańskiego. Kompozycja wynika z zainteresowania artysty reliefem i składa się z asteroidalnych płytek przytwierdzonych dzięki pionowym prętom do wznoszącej się łagodnie po łuku ściany konstrukcji. 

Henryk Stażewski, I Biennale Form Przestrzennych, fot. Aleksandra Litorowicz