Kompozycja drogowskazowa/Witacz (1965)

fot. Aleksandra Litorowicz

Jerzy Jarnuszkiewicz

Również na placu Słowiańskiego, a dokładnie w jego zachodniej części oddzielonej dobrze nam już znaną ulicą Rycerską, na skwerze znajdziemy 8-metrową kompozycję, której główną część stanowi zawieszony na lekkim szkielecie owal skonstruowany z odpowiednio wygiętych blach. Przecięcie wielu płaszczyzn umożliwia obserwację gry światła i cienia.  

Jerzy Jarnuszkiewicz, I Biennale Form Przestrzennych, fot. Aleksandra Litorowicz