Forma przestrzenna (1965)

fot. Aleksandra Litorowicz

Wanda Gołkowska

Nieco dalej znajduje się kompozycja o wysokości 2,2 metra. Delikatna forma składa się z rytmicznie ułożonych wertykalnie i horyzontalnie stalowych prętów, które tworzą wrażenie kraty zakończonej przenikającym kompozycję kształtem owalu.

Wanda Gołkowska, I Biennale Form Przestrzennych, fot. Aleksandra Litorowicz